Menu

door wie?

Zo kan het ook ! is geschreven door Renée Laqueur-van Gent (Schilde, België)

en ontstond doordat zij sinds 2003 als vrijwilliger-NT2 lesgeeft op vzw Elcker-Ik Centrum te Antwerpen aan volwassen niet- en andersgealfabetiseerden, van nieuwkomers tot ‘uitgeleerden’.

De cursus is ook gegroeid dankzij hun reacties in die lessen. Hun kennelijke wens van ‘alles ineens!’, en hun behoefte aan stapsgewijs overzicht behouden, was een belangrijke leidraad. De cursus wordt dan ook sinds 1 september 2016 door Renée en een aantal collega’s voor deze doelgroep gebruikt.

Zonder de didactiek van drs. W.J. de Haan, ontwikkeld in zijn remedieerpraktijk voor dyslectici, had deze cursus eveneens nooit het licht gezien.

Voor de begeleider van de cursist is de cursus een ‘rode draad’, geen dictaat. Hij is geschreven met de cursist voor ogen, met wie je geen enkele taal gemeenschappelijk hebt. Is dat wél het geval, dan kan je, afhankelijk van zijn wensen en inbreng, op een andere manier de leerstof aanbrengen.
‘Zo-kan-het-nog-beter-suggesties’ zijn welkom op het blog of op renee@zokanhetook.academy

© 2024 - Zo kan het ook ! Motionmill webdesign, seo & internet services