Menu

Het team van zusterproject Logisch Leren Lezen groeit

In ons vorige artikel brachten we u op de hoogte van ons zusterproject Logisch Leren Lezen. We vroegen u om dit open access taalonderwijsproject voor kinderen te steunen. Welnu, dat heeft u gedaan!

 

Een groeiend team

Ria Krijgsman uit Driebergen (Nederland), ook lid van abctaal.nl, sprong in het najaar van 2019 op de ik-ontwerp-mee-locomotief. Perfect, want Logisch Leren Lezen is druk bezig met het ontwikkelen van het lesmateriaal! De herfstmaanden die volgden besteedden we aan het leren kennen van elkaars interpretaties van de methode-De Haan en poogden we op één spoor te raken.

Met dr. Ewald Vervaet, ontwikkelingspsycholoog, betrokken bij WSK, Werk-Steungroep Kleuteronderwijs in Nederland en auteur van de leeslijn ‘Zo ontdek ik het lezen’, hadden Ria en ik een prettig gesprek over onze wederzijdse leervisies. Hij stelt de individuele psychologische ontwikkeling van ieder jong kind centraal. Ook wij vinden dit uitgangspunt heel waardevol bij het bepalen waar een kind op het domein van (voorbereidend) lezen en schrijven aan toe is. We kregen hem uiteindelijk niet over de streep om de didactiek die werkt met letternamen uit het ABC en de lange klank van de enkele klinker in overweging te nemen, maar het was desondanks een vruchtbaar gesprek, waar interessante stellingen zijn besproken.

Magda Jacobs van Boek in Beeld vertelde tot ons beider vreugde onlangs dat ook zij aansluit en helpt om de locomotief op gang te houden.

Wat is er verder allemaal gebeurd? Veel! We hebben een flink aantal ‘innovatieve basisscholen’, ‘innovatieve onderwijsorganisaties’, docentenorganisaties en organisaties die zich met lezen en schrijven bezighouden aangeschreven.  Als reactie kwam er soms diepe stilte of ongemotiveerd ‘niet geïnteresseerd’ als antwoord. Maar er waren ook andere reacties, voornamelijk uit de hoek van abctaal.nl en van de ‘beelddenkers’ die positief reageerden.

 

Lesmateriaal voor basisschoolkinderen

Op 6 december 2019 stak het LLL-team we de hoofden bij elkaar om ieders schets van een chronologische ‘verlanglijst’ en meer uitgewerkte ideeën voor kleutergroepen en 1e klas basisonderwijs (in Nederland groep 3) tot één lijst samen te vatten.

De volgende uitgangspunten gaan de leidraad vormen voor de toekomstige taallessen op Logisch Leren Lezen:

  • Het wordt een open access methode, dus gratis voor iedereen op het internet;
  • Er komt een doorlopende leerlijn, zodat alles naadloos voortbouwt op hetgeen voorafging;
  • Het wordt een creatief voorbereidend programma voor het niet-leesrijpe kind;
  • Er komt een programma voor de beginnende lezer;
  • De tekst van het programma wordt zodanig opgesteld dat alle gebruikers die begrijpen. De tekst wordt voorgelezen met gelijktijdig onderstrepen van de woorddelen, waardoor een handleiding overbodig is. De kinderen worden uiteraard nieuwsgierig gemaakt naar, maar nooit geforceerd om een activiteit onder de knie te krijgen. We vullen dit aan met creativiteit, liedjes, motoriek en spelvormen.
  • We hechten belang aan de inbreng van het kind; het vertrekpunt is datgene wat het kind zelf vraagt of aandraagt;
  • Er is reeds letterintroductie in de kleutertijd. Niet om dan te leren lezen, wél om spelend en zingend allereerst HOOFDLETTERvormen te verkennen en te herkennen;
  • De letternamen van het alfabet worden gebruikt. We benoemen letters altijd met de letternamen van het alfabet (het ABC);

 

Draag bij

Het zou reuze zijn als u naar aanleiding van dit artikel ons wil voorzien van uw vragen, wensen, tips en ervaringen. Vrijwilligers die concepten willen doornemen en van commentaar voorzien zijn heel belangrijk voor ons.

Ook heel welkom zijn suggesties voor personen of organisaties die ons kunnen helpen bij ons doel: het aanbieden van gratis taallessen aan basisschoolleerlingen uit de 1e klas (België) en groep 3 (Nederland).

Neem contact op met Logisch Leren Lezen.

 

Blijf op de hoogte

In de afgelopen maanden werden LLL-betrokkenen via de e-mail op de hoogte gebracht over alle ontwikkelingen. Wilt u ook regelmatig een informerende mail ontvangen? Stuur een berichtje naar info@logischlerenlezen.be.

 

Ik wens u inspirerende tijden,

 

 

 

 

 

 

Renée Laqueur-van Gent
oprichter zokanhetook.academy

© 2024 - Zo kan het ook ! Motionmill webdesign, seo & internet services